Правила и условия | zaim.sitezaim.site
Домашние финансы

Zaim.site — это сайт, где собрана самая актуальная и подробная информация о микрофинансовых и банковских организациях . Кроме информации о самих услугах получения займов у МФО, здесь имеются актуальные новости, обзоры, советы заёмщикам. Для посетителей «18+»

Правила и условия

Правила та умови користування сайтом  WWW.ZAIM.SITE

1. Загальні положення використання Користувачами сайту WWW.ZAIM.SITE

Адміністрація встановлює принципи отримання персональних даних Користувачів сайту WWW.ZAIM.SITE (надалі – Сайт), а також види персональних даних, які збираються, використовуються, обробляються та захищаються WWW.ZAIM.SITE

Сайт WWW.ZAIM.SITE призначений для користування виключно  особами, які досягли 18 — річного віку, та згодні з нижче оголошенними правилами без виключення .

2. Особливості інформації, яка обробляється

Сайт WWW.ZAIM.SITE отримує знеособлену загальну інформацію за результатами підрахунку таких даних, як: загальна кількість відвідувань Сайту, кількість відвідувань кожної сторінки Сайту тощо. Ця інформація використовується виключно з метою оцінки рейтингу Сайту, подальшого покращення його роботи та вдосконалення процесу надання різноманітної інформації.

Сайт WWW.ZAIM.SITE здійснює збір та обробку наступних даних Користувачів під час користування ними Сайтом:

2.1 даних, що надаються Користувачам як при заповненні реєстраційних форм Сайту, так і в процесі користування Сайтом;
2.2 файли cookie;
2.3 IP-адреси;
2.4 параметри та налаштування інтернет-браузерів.
Сайт WWW.ZAIM.SITE включає дані Користувача до бази персональних даних інтернет-користувачів з моменту, коли він уперше починає користуватися Сайтом, а також постійно увесь період, протягом якого користується послугами WWW.ZAIM.SITE. Строк зберігання даних становить період, протягом якого Користувач користується послугами WWW.ZAIM.SITE.

WWW.ZAIM.SITE здійснює обробку персональних даних Користувача з метою належного надання Користувачу послуг (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення паролю, надсилання інформаційних матеріалів за підпискою Користувача, відповідей на запити та листи Користувача, а також для інших дій, в яких з’являється необхідність при користуванні WWW.ZAIM.SITE).

Сайт WWW.ZAIM.SITE використовує знеособлені дані для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними; для проведення статистичних досліджень; будь-якими іншими способами.

WWW.ZAIM.SITE має право передати персональні дані, базу персональних даних, до якої включені персональні дані Користувача, повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувачеві у наступних випадках: особам, у ведення, володіння або власність яких передано Сайт; особам, що є пов’язаними/афілійованими з WWW.ZAIM.SITE; новому власнику WWW.ZAIM.SITE для оброблення з метою, передбаченою даною Угодою; іншим користувачам Сайту (як фізичним, так і юридичним особам), якщо на Сайті передбачено відповідний функціонал.

Під час користування Сайтом на його інтернет-сторінках можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи отримують дані, зазначені у пунктах 2.2, 2.3 та 2.4 даної Угоди. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:

системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (наприклад, лічильники LiveInternet, Google Analytics тощо);
соціальні-плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook тощо);
системи банеропоказів (наприклад, AdRiver тощо);
інші ресурси.


3. Права Користувача

Користувач має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».

Оброблення персональних даних здійснюється у дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сайту. WWW.ZAIM.SITE вживає всіх передбачених законодавством заходів для захисту персональних даних Користувача. Зокрема, оброблення даних здійснюється на обладнанні, розміщеному в захищених приміщеннях із обмеженим доступом.

4. Використання IP-адреси

Адреса інтернет-протоколу (IP-адреса) є комбінацією цифр, що автоматично надається комп’ютеру Користувача під час інтернет-сесії, коли він підключається до свого інтернет-провайдера через локальну мережу.

Адміністрація WWW.ZAIM.SITE та/або треті особи, що технічно обслуговують Сайт, можуть збирати IP-адреси з метою системного адміністрування та аудиту використання Сайту. WWW.ZAIM.SITE може використовувати IP-адресу для ідентифікації Користувачів Сайту у випадку, коли це необхідно для захисту процесу надання послуг, самого Сайту або інших Користувачів.

Фактом відвідання Сайту Користувач надає WWW.ZAIM.SITE та/або третім особам, що технічно обслуговують Сайт, свою згоду на збирання та використання IP-адреси з метою, зазначеною у цьому розділі.

5. Файли Cookie

У роботі Сайту використовується технологія Сookies.

Сookie – це текстовий файл невеликого розміру, що зберігається на жорстких дисках користувачів сервером Сайту. Ці файли додають функціональності Сайту або допомагають ефективніше та чіткіше аналізувати використання Сайту.

Наприклад, сервер може використовувати cookie для того, щоб Користувачу не потрібно було вводити пароль (у випадках, коли це необхідно) більше ніж один раз, відвідуючи Сайт.

Фактом відвідання Сайту Користувач надає адміністрації WWW.ZAIM.SITE та третім особам, що технічно обслуговують Сайт, свою згоду на збирання, оброблення та використання даних у межах використання технології Сookies.

При цьому у Користувача є можливість обрати: використовувати технологію cookies або відмовитися від цього. Більшість інтернет-браузерів автоматично приймають cookies, але Користувач може змінити налаштування свого браузера та відмовитися від цієї технології або отримувати кожного разу попередження, коли такі файли зберігаються на комп’ютері. Детальнішу інформацію про такі можливості можна отримати, звернувшись до інструкції з використання інтернет-браузера.

6. Посилання на інші веб-сайти

Сайт WWW.ZAIM.SITE може містити посилання на інші сайти, створені третіми сторонами, політика щодо захисту персональних даних та інформації яких відрізняється від WWW.ZAIM.SITE щодо захисту конфіденційності, яка застосовується такими третіми сторонами. Настійливо рекомендуємо ознайомитися з положенням про конфіденційність усіх сайтів третіх сторін, перш ніж використовувати такі сайти або надавати свої персональні дані чи будь-яку іншу інформацію таким сайтам або через них.

7. Інші умови

Це Положення набирає чинності з моменту його публікації на Сайті WWW.ZAIM.SITE та діє до моменту внесення змін та/або доповнень до нього чи його викладення у новій редакції.

Адміністрація WWW.ZAIM.SITE залишає за собою право у будь-який час внести зміни до Положення про конфіденційність для Користувачів сайту, які набудуть чинності одразу після розміщення на Сайті. Адміністрація  рекомендує регулярно переглядати Положення про конфіденційність для Користувачів Сайту. Користувачі мають права згідно з чинним законодавством, що передбачають доступ до персональних даних, які опрацьовуються, право виправити, стерти або заблокувати такі персональні дані, а також право заборонити певні дії стосовно опрацювання цих даних. Для реалізації таких прав слід направити письмовий запит на єлектронну адресу: 2012nonsmoking@gmail.com

 

8.Правила и условия пользования сайтом WWW.ZAIM.SITE

1. Общие положения использования Пользователями сайта WWW.ZAIM.SITE


Администрация устанавливает принципы получения персональных данных Пользователей сайта WWW.ZAIM.SITE (далее — Сайт), а также виды персональных данных, которые собираются, используются, обрабатываются и защищаются WWW.ZAIM.SITE
Сайт WWW.ZAIM.SITE предназначен для использования исключительно лицами, достигшими 18 — летнего возраста, и согласны с ниже объявления Правила без исключения.

2. Особенности информации, которая обрабатывается


Сайт WWW.ZAIM.SITE получает обезличенную общую информацию по результатам подсчета таких данных, как: общее количество посещений сайта,
количество посещений каждой страницы сайта и тому подобное. Эта информация используется исключительно для оценки рейтинга сайта, дальнейшего улучшения его работы и совершенствования процесса предоставления различной информации.

Сайт WWW.ZAIM.SITE осуществляет сбор и обработку следующих данных Пользователей во время пользования ими сайтом:

2.1 данных,
предоставляемые Пользователям как при заполнении регистрационных форм Сайта, так и в процессе пользования Сайтом;


2.2 файлы cookie;


2.3 IP-адреса;


2.4 параметры и настройки интернет-браузеров.


Сайт WWW.ZAIM.SITE включая данные пользователя в базу персональных данных интернет-пользователей с момента, когда он впервые начинает пользоваться Сайтом,
а также постоянно весь период, в течение которого пользуется услугами WWW.ZAIM.SITE. Срок хранения данных составляет период, в течение которого Пользователь пользуется услугами WWW.ZAIM.SITE.

WWW.ZAIM.SITE осуществляет обработку персональных данных пользователя с целью надлежащего предоставления Пользователю услуг (идентификация, аутентификация, авторизация,
восстановление пароля, направление информационных материалов по подписке пользователя, ответов на запросы и письма пользователя, а также для других действий, в которых появляется необходимость при пользовании WWW.ZAIM.SITE).

Сайт WWW.ZAIM.SITE использует обезличенные данные для таргетинга рекламных и / или информационных материалов по возрасту, полу,
другими данными; для проведения статистических исследований; любыми другими способами.

WWW.ZAIM.SITE вправе передать персональные данные, базу персональных данных, в которую включены персональные данные пользователя, полностью или частично третьим лицам без уведомления об этом Пользователю в следующих случаях: лицам, в ведение,
владение или собственность которых переданы Сайт; лицам, являющимся связанными / аффилированными с WWW.ZAIM.SITE; новому владельцу WWW.ZAIM.SITE для обработки в целях, предусмотренных настоящим Соглашением; другим пользователям сайта (как физическим, так и юридическим лицам), если на Сайте предусмотрен соответствующий функционал.

Во время пользования Сайтом на его интернет
страницах могут присутствовать коды интернет-ресурсов третьих лиц, в результате чего такие третьи лица получают данные, указанные в пунктах 2.2, 2.3 и 2.4 настоящего Соглашения. Такими интернет-ресурсами третьих лиц являются:

системы по сбору статистики посещений сервисов (например, счетчики LiveInternet, Google Analytics и т.д.);
социальни-
плагины (блоки) социальных сетей (например, Facebook и т.д.);
системы баннеропоказов (например, AdRiver т.п.);
другие ресурсы.


3. Права пользователя


Пользователь имеет все права по защите его персональных данных, предусмотренных действующим законодательством Украины, в частности, Законом Украины «О защите персональных данных».
Обработка персональных данных осуществляется в дата-центрах, где размещается оборудование, обеспечивающее функционирование сайта. WWW.ZAIM.SITE принимает все предусмотренные законодательством меры для защиты персональных данных пользователя. В частности, обработки данных осуществляется на оборудовании, размещенном в защищенных помещениях с ограниченным доступом.

4.Использование IP-адреса


Адрес интернет-протокола (IP-адрес) является комбинацией цифр, автоматически предоставляется компьютеру пользователя во время интернет-сессии, когда он подключается к своему интернет-провайдеру через локальную сеть.

Администрация WWW.ZAIM.SITE и / или третьи лица, технически обслуживают Сайт, могут собирать IP-
адреса с целью системного администрирования и аудита использования сайта. WWW.ZAIM.SITE может использовать IP-адрес для идентификации Пользователей Сайта в случае, когда это необходимо для защиты процесса предоставления услуг, самого сайта или других Пользователей.

Фактом посещения сайта Пользователь предоставляет WWW.ZAIM.SITE и / или третьим лицам,
что технически обслуживают Сайт, свое согласие на сбор и использование IP-адреса с целью, указанной в этом разделе.

5. Файлы Cookie


В работе сайта используется технология cookie

.

Сookie — это текстовый файл небольшого размера, хранящейся на жестких дисках пользователей сервером Сайта.
Эти файлы добавляют функциональности сайта или помогают эффективнее и четче анализировать использование Сайта.

Например, сервер может использовать cookie для того, чтобы пользователю не нужно вводить пароль (в случаях, когда это необходимо) более одного раза, посещая Сайт.

Фактом посещения сайта Пользователь предоставляет администрации WWW.
ZAIM.SITE и третьим лицам, технически обслуживают Сайт, свое согласие на сбор, обработку и использование данных в пределах использования технологии маркеры.

При этом у пользователя есть возможность выбрать: использовать технологию cookies или отказаться от этого. Большинство интернет-браузеров автоматически принимают cookies,
но Пользователь может изменить настройки своего браузера и отказаться от этой технологии или получать каждый раз предупреждение, когда такие файлы сохраняются на компьютере. Более подробную информацию о таких возможностях можно получить, обратившись к инструкции по использованию интернет-браузера.

6. Ссылки на другие сайты


Сайт WWW.ZAIM.
SITE может содержать ссылки на другие сайты, созданные третьими сторонами, что в области защиты персональных данных и информации которых отличается от WWW.ZAIM.SITE по защите конфиденциальности, которая применяется такими третьими сторонами. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с положением о конфиденциальности всех сайтов третьих сторон,
прежде чем использовать такие сайты или предоставлять свои персональные данные или любую другую информацию таким сайтам или через них.

7. Другие условия


Настоящее Положение вступает в силу с момента его опубликования на Сайте WWW.ZAIM.SITE и действует до момента внесения изменений и / или дополнений к нему или его изложения в новой редакции.

Администрация WWW.ZAIM.SITE оставляет за собой право в любое время внести изменения в Положение о конфиденциальности Пользователей сайта, которые вступят в силу сразу после размещения на Сайте. Администрация рекомендует регулярно просматривать Положение о конфиденциальности для Пользователей Сайта. Пользователи вправе в соответствии с действующим законодательством, предусматривающие доступ к персональным данным, которые обрабатываются, право исправить, стереть или заблокировать такие персональные данные, а также право запретить определенные действия в отношении обработки этих данных. Для реализации таких прав следует направить письменный запрос на Электронній адрес: 2012nonsmoking@gmail.com

Принять условия пользования и перейти на главную страницу

 

 

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 5 / 5. Количество оценок: 2

Zaim.site уведомляет всех посетителей, что мы не являемся микрофинансовой организацией, не выдаем займы и не привлекаем денежные средства.

Мы используем файлы «cookie» для функционирования сайта. Сервис предназначен для лиц старше 18 лет. Если Вас это не устраивает или вам меньше, чем 18 лет, пожалуйста, покиньте сайт.